Integritetspolicy

Vi är medvetna om vårt ansvar vid hantering av personuppgifter. Det är mycket viktigt för oss att arbeta i enlighet med rättsliga krav och att behandla data konfidentiellt. I det följande förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in, bearbetar och använder på vår webbplats, när och för vilka ändamål.

1. ansvarigt organ

Det ansvariga organet i den mening som avses i dataskyddslagstiftningen är

Schnappinger GmbH
Gewerbegebiet Immenthal 4
D-87634 Günzach
E-post: info@tempehmanufaktur.net
Telefon: +49 (0)8372/30195-0

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen kontakta ovan nämnda kontor.

2. Typ, omfattning och syfte med insamling, behandling och användning av personuppgifter.

I princip samlar vi inte in några personuppgifter när du besöker vår webbplats. När det gäller förfrågningar eller beställningar av varor samlar vi in eller använder personuppgifter från dig som krävs för att uppfylla din förfrågan eller beställning. Detta sker alltid i enlighet med de relevanta bestämmelserna i tysk och europeisk dataskyddslagstiftning och är begränsat till de uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet. Sådana personuppgifter är t.ex. efternamn, förnamn, gata, husnummer, postnummer, stad, telefon, bankuppgifter och e-postadress.

3. överföring av uppgifter till tredje part

Vid betalning av varubeställningar kan personuppgifter överföras till en tjänsteleverantör (t.ex. PayPal). Du kan bli informerad om detta under beställningsprocessen.

Vi anlitar leverantörer av frakttjänster (t.ex. UPS, speditörer) för att skicka de beställda varorna; uppgifter kan vidarebefordras till dem för leverans. Vidarebefordran av e-postadressen till fraktleverantören för spårning av leveransen måste godkännas i beställningsprocessen. Kunden kan när som helst återkalla det samtycke som getts i detta avseende.

Dessutom kommer vi inte att vidarebefordra några uppgifter till tredje part utan ditt samtycke, såvida detta inte uttryckligen är tillåtet enligt lag utan ditt samtycke eller krävs av en domstol eller officiell begäran.

4. Användning av cookies

Vi använder cookies för att göra navigeringen och användningen av vår webbplats så användarvänlig som möjligt och lagrar ibland även personuppgifter (t.ex. innehållet i kundkorgen). Cookies är små filer med textinformation som lagras på din hårddisk när du besöker webbplatsen. Vi behöver cookies för att identifiera och auktorisera dig under hela ditt besök efter att du har loggat in på det skyddade området. Men cookies används också för att spåra besökarnas preferenser, vilket gör det möjligt för oss att optimera utformningen av vår webbplats. På så sätt kan vi anpassa innehållet på vår webbplats till dina behov och därmed förbättra vårt erbjudande till dig. Vi kan inte använda cookies för att upprätta en länk till icke-registrerade användare. Du kan när som helst avaktivera möjligheten att spara dessa cookies i systeminställningarna i din webbläsare och radera befintliga cookies. Alla användare kan också använda vår webbplats utan cookies. Om du inte accepterar cookies kan detta dock begränsa funktionaliteten på vår webbplats.

5. användning av webbanalystjänster (Google Analytics)

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc ("Google"). Google Analytics använder också "cookies". Den information som genereras av cookies om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress dock att förkortas av Google i förväg inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra signatärstater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan också förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsarprogramvara. Du kan också förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin-programmet som finns tillgängligt på följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Mer information om detta hittar du på tools.google.com/dlpage/gaoptout eller på www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd).

6. Hantering av kontaktuppgifter

Om du kontaktar webbplatsoperatören via de kontaktalternativ som erbjuds kommer dina uppgifter att lagras under en period av sex månader så att de kan användas för att behandla och besvara din förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt samtycke.

7. Din rätt till information, rättelse, radering och invändning

E-postmeddelanden som skickas till Schnappinger GmbH lagras i enlighet med rättsliga krav.

Du har rätt att på begäran och kostnadsfritt få information om de personuppgifter som vi har lagrat om dig eller de uppgifter som lagrats under din pseudonym. Dessutom har du rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade, blockerade eller raderade i de fall som föreskrivs i lag. Dessutom har du rätt att när som helst invända mot framtida användning av dina personuppgifter.

Vi vill påpeka att din rätt till radering av uppgifter kan begränsas av lagstadgade lagringsskyldigheter som vi måste följa.

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen kontakta oss och lämna tillräcklig information för att individualisera din person (t.ex. namn, användarnamn, e-postadress):

Schnappinger GmbH
Gewerbegebiet Immenthal 4
D-87634 Günzach
E-post: info@tempehmanufaktur.net
Telefon: +49 (0)8372/30195-0

sv_SE