Tryck

Information enligt § 5 TMG


Schnappinger GmbH

Gewerbegebiet Immenthal 4
87634 Günzach
TYSKLAND

Handelsregister: HRB 15466
Registerdomstol: Lokal domstol Kempten

Kontakta oss
Telefon: +49 8372 30195 0
E-post: info@tempehmanufaktur.net
Internet: www.tempehmanufaktur.com

Verkställande direktör
Markus Schnappinger

Juridisk form
Företag med begränsat ansvar

VAT ID-nr.
Identifieringsnummer för mervärdesskatt enligt § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 317 724 008

Ansvarig för det redaktionella innehållet inom ramen för TMG, RStV
Markus Schnappinger

Ekologisk certifiering
DE-ÖKO-060

Ansvar för innehåll
Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med § 7 (1) TMG (tysk telemedielag) och allmän lagstiftning. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmän lagstiftning påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från tidpunkten för överträdelsen och vi kommer att ta bort detta innehåll omedelbart.

Friskrivningsklausul
Innehållet har undersökts noggrant av Schnappinger GmbH. Ingen garanti ges för uppgifternas riktighet, fullständighet och aktualitet. Ansvar, särskilt för eventuella skador eller konsekvenser som uppstår till följd av användningen av erbjudandet, är uteslutet. Trots noggrann kontroll av innehållet tar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar. Operatörerna av de länkade sidorna är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Upphovsrätt
Schnappinger GmbH förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller komplettera den information och de data som presenteras utan föregående meddelande. Texter på alla sidor på www.tempehmanufaktur.net är föremål för copyright av Schnappinger GmbH. Ingen information eller data - i synnerhet texter, delar av texter eller bilder - får användas utan föregående skriftligt medgivande från utgivaren.
Copyright 2023 Schnappinger GmbH, Günzach. Alla rättigheter förbehållna.

sv_SE